zeka testi bVlptAhP
Sağlık

Zeka Testi

Zeka Testi

Gerçek bir gereksinim halinde (dikkat meseleleri olduğuna dair ipuçları, öğrenme süreçlerinde zorlanma, yaş ortalamasına nazaran farklı bir durum varsa, nöropsikolojik emelli kıymetlendirme üzere durumlar), uzmanlara hayli kıymetli datalar sağlayan zeka testleri vardır. Günümüzde bunlardan en değerlisi Weschsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV ( Wisc-IV Zeka Testi ) ’dir. Eski zeka testi versiyonu WISC- R, 1980 normlarına ilişkin olduğu için günümüzde uygulanması kabul görmez, sonuçları geçersizdir ve uygulanması etik değildir (WISC-R testi uygulandığında, çocuğun performansı olduğundan yüksek olarak saptanmakta ve olağan seviyedeki, birçok çocuk ‘üstün’ olarak etiketlenmektedir). Hala uygulandığını bildiğimiz için başvuranların bu bilgiye dikkat etmesi kıymetlidir.

WISC-IV Zeka Testi

Günümüzde geçerliliği ve güvenilirliği kabul gören WISC – IV ( WISC- 4) Zeka Testi, ferdi olarak uygulanan, 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay ortasındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır (Wisc- IV, Pearson).

WISC- IV değerlendirmesinde 10 temel alt test kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda 5 yedek alt test kullanılmaktadır. Kullanılan 10 temel alt test 4 ana başlıkta gruplandırılır. Her bir başlık farklı bir zihinsel beceriyi ölçmeyi gayeler. Özetle 4 ana başlıkta; sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme suratını ölçmeye yönelik gruplandırılmış testler vardır.

Sözel Kavrama kümesindeki alttestler; sözel akıl yürütme, sözel kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel tabir yeteneğini ölçmeyi gayeler. İşitsel uyaranı anlayıp uzun müddetli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma ve reaksiyonları sözel olarak söz etme yeteneklerini ölçer. Lisan ve kültür yeterliliğini ve akademik başarıyı kıymetlendirir.

Algısal Akıl Yürütme kümesindeki alttestler; algısal mantık yürütme ve algısal tertibi ölçer. Görsel algı ve tertip, görsel olarak sunulan sözel olmayan malzemeyi kullanarak akıl yürütme yeteneklerini ölçer. Birtakım alt testlerde görsel motor uyum (el-göz koordinasyonu) ve sürat, görsel- uzaysal ve akıcı akıl yürütme kıymetlendirilir. Kültürel tecrübe ve okul bilgisini sözel kavramadan daha az yansıtır. Özetle, sözel olmayan, görsel mantık yürütme fonksiyonlarını kıymetlendirir.

Çalışma Belleği kümesindeki testler; kısa müddetli işitsel bellek, işitsel dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Bu kümedeki hünerler öğrenme süreçleri ile alakalıdır.

İşlemleme Suratı kümesindeki testler; zihinsel işlemleme suratı, harf-motor işlemleme suratını ölçer. Görsel algı ve tertip, görsel tarama, dikkatin uzman denetimi, sürdürülmesi, vakit baskısı altındaki hünerleri ölçer. Bu kümedeki maharetler dikkat maharetleri ile ilişkilidir.

WISC-IV Testi; özetle çocuğun zihinsel marifetlerini tanımak, zeka durumunu anlamak, hangi marifetlerde güçlü, hangi maharetlerde ise desteklenmesi gerektiğini görmek maksatlı uygulanır. Çocuktaki öğrenme zahmeti, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, okul ahenk sıkıntıları, ders başarısızlığı, algılama, arkadaşlık-iletişim meseleleri, toplumsal dertler, okul fobisi, vb. üzere birçok ruhsal belirtinin zeka seviyesi ile ilişkili olup olmadığını gösterir. Gerekli durumlarda uygulanan test sonucuna nazaran tedavi ve terapi süreçleri sağlıklı bir halde planlanır.

Test Mühleti

Tüm testin uygulaması yaklaşık olarak 1-1,5 saat ortası sürmektedir. Fakat her çocuğun çalışma suratı ve motivasyon seviyesine bağlı olarak test müddeti farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle bazen 2 saate uzayabilir. WISC-IV testinin tekrarı (yeniden uygulama), birinci uygulamanın üstünden en az 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulanabilir. Birebir yıl içinde birden fazla sefer uygulanması önerilmez.

WISC- IV Raporu

Raporlandırma çoklukla uzmanlar için aile için olmak üzere ayrılır. Aileye skor içeren bilgilerin verilmesi çocuğun etiketlenmemesi ismine önerilmez. Bu nedenle aileye, sonucun skorlarını içermeyen sözel bilgileri ve teklifleri içeren bilgilendirme yapılır. Zeka testi için yönlendirme bir öbür uzman (çocuğun tabibi, öğretmeni vb.) tarafından yapıldığında, test sonucu çıkan kıymetlendirme raporu, ailenin bilgisi ve onayı dahilinde uzmana ulaştırılmaktadır.

*WISC-4 Zeka Testi, yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-IV Uygulama Sertifikası’na sahip psikologlar tarafından uygulanabilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir