Sağlık

Toplumsal – duygusal öğrenme

Toplumsal duygusal öğrenme (SEL), çocukların ve yetişkinlerin hisleri anlamak ve yönetmek, amaçlar belirlemek ve bunlara ulaşmak, öbürleri için empati hissetmek ve göstermek, olumlu bağlar kurmak ve sürdürmek, sorumlu kararlar vermek için gerekli bilgi, tavır ve marifetleri edindikleri ve tesirli bir biçimde uyguladıkları süreçtir. Toplumsal duygusal öğrenme eğitimin ve insan gelişiminin ayrılmaz bir kesimidir. Toplumsal ve duygusal gelişim sağlıklı bireylere ve toplumlara yol açar.

Toplumsal ve duygusal yeterlilikler öğretilebilir, modellenebilir ve uygulanabilir. Okulda ve hayatta muvaffakiyet için kıymetli olan olumlu sonuçlarına yol açabilir

SOSYAL- DUYGUSAL ÖĞRENMENİN 5 TEMEL BİLEŞENİ

Öz farkındalık, kişisel hislerimizi ve hislerimizi tanımanın yanı sıra bunları gerçek ve üretken bir formda tabir etme yeteneğimizdir. Örneğin, güçlü bir öz farkındalığa sahipsek, gerilimli olduğumuzda ve kızgın olduğumuzda nasıl hissettiğimizi kolaylıkla ayırt edebiliriz.

Özyönetim, hislerimizi, bilhassa sıkıntı olanları muvaffakiyetle yönetme ve düzenleme kapasitemizdir. Örneğin, gerilimli olduğumuzda, makul bir dizi idare stratejisi yahut başa çıkma teknikleri kullanıyor muyuz? Bu stratejiler ve teknikler, günlerimize devam edebilmemiz için bizi sakinleştirmeye yardımcı oluyor mu, yoksa stresimizin bizi raydan çıkarmasına müsaade mi veriyoruz?

Toplumsal farkındalık, oburlarının kanılarını, hislerini ve bakış açılarını takdir etme kapasitemizdir. Kendimizi “başkasının yerine koyma” ve onlarla hakikaten empati kurma maharetimizdir. Toplumsal farkındalık tıpkı vakitte toplumsal ve etik normları anlamayı ve bunlara hürmet duymayı da içerir. Bunları başarma maharetimizi geliştirdiğimizde, topluluklarımızla daha güçlü irtibatlar kurabiliriz.

Bağlantı hünerleri, diğerleriyle bağlantı kurma ve sürdürme yeteneğimizi içerir. Bu, irtibat kurma, uyuşmazlıklara aracılık etme ve takımlar halinde başarılı bir halde çalışma maharetimizi içerir. Bu marifetlerin yıkıcı münasebetler yerine sağlıklı ve manalı münasebetlere yol açması gerektiğini unutmamak kıymetlidir.

Sorumlu karar verme, olumlu seçimler yapma yeteneğimizdir. Seçimler yaparken, seçimlerinizin hem ferdî ömrünüz hem de diğerleri üzerinde yaratabileceği sonuçlar hakkında düşünmelisiniz. Sorumlu kararlar, ferdî inançlarınızın yanı sıra toplumsal ve etik normlar hakkında düşünmenizi gerektirir.

Ülkü Toplumsal Duygusal Hünerler

Empati duygusu sergilemek

Olumlu ilgiler kurmak ve sürdürmek

Dürtüsel davranışların denetimi

Hisleri tanımlamak

Esneklik gösterebilmek

Bağımsız çalışmak

Farklılıkları anlamak

Kimlik duygusu geliştirmek

Benlik hissine sahip olmak

İşbirlikçi marifetlerin güçlendirilmesi

Daha derin bir bağımsızlık ve kişisellik duygusu

İrtibat maharetlerinin geliştirilmesi

Toplumsal durumlarda uygun davranış

Kişilerarası çatışmaların daha güzel ele alınması

Hareketlerin sorumluluğu

Uygun siber davranış

Sorumlu bir bağımsızlık

Olumlu akran kümesine kabul

Kendi kararlarını vermede kendine itimat

Bağlantılardaki meselelerin uygun formda ele alınması

Çelişkili ve beklenmedik hislere uygun yansılar

Kendini kabul etme

Daha geniş bir toplumsal dünyaya ahenk

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir