ogrenme guclugudisleksi cesitleri ve belirtileri nelerdir 7DmC25sG
Sağlık

Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) Çeşitleri ve Belirtileri Nelerdir?

-Disleksi (okumada güçlük)
-Disgrafi (yazmada güçlük)
-Diskalkuli (matematikte güçlük)

Öğrenme zahmeti 3 farklı alanda kendini göstermektedir. Bireyde 3 farklı alanda da sorun olması gerekmemektedir. Aşağıdaki alanlardan birinde ıstırap yaşıyor olabilir.

DİSLEKSİ (OKUMA GÜÇLÜĞÜ):

Bireyin olağan zeka yahut üstün zeka potansiyelinde olmasına karşın okuma yazma ve lisan alanlarında sorunlar yaşamasına neden olan özgül öğrenme güçlüğüdür. Disleksi; ekseriyetle okuma alanlarında bireyin meseleler yaşamasına neden olur.

Disleksili (dislektik) çocuklar okuma ve yazmada zahmet çektiği için öğrenme seviyesinde arkadaşlarının gerisinde kalabilirler. Birebir vakitte manaya bozukluğu, marifetler ortası çelişki ve çok dikkatsizlik de disleksi – öğrenme zahmeti belirtileridir.

-Okunamayan ve epey yavaş süratte ilerleyen el yazısı,
-Belli harfleri ve sözleri aksi, eksik ya da fazla yazma,
-Küçük-büyük harf ya da noktalama işaretleri üzere yinelenen imla yanılgıları,
-Kelimeler ortasında hiç boşluk bırakmama ya da gerekmeyen yerlerde boşluk bırakma,
-Saat okumakta düşünceler,
-Dört süreç, sembolleri öğrenme, çarpım tablosunu öğrenme üzere aritmetikte zorlanma,
-Yön hünerlerinde sorunlar yaşama, sağ-sol ve arka-ön taraflarını, şurada-burada üzere istikamet sözcüklerini karıştırmak,
-Sık eşya kaybetmek, çok dağınıklık ve düzensizlik üzere organize olmakta zorluk yaşama,
-Gün ve ayların, bir sözdeki harflerin, bir hikayenin başı ve sonunun sırasının karıştırılması üzere sıralama maharetinde problem çekme,
-İp atlama, top oyunları, makasla kesme, düğme ilikleme üzere kaba motor ve -ince motor marifetlerde meseleler

Benzer/Sesteş harfleri karıştırma: d-b-p, m-n, t-f / b-p, t-d, f-v, s-z

Harf sırasını aksi algılama: çok = koç ; en = ne ; ve = konut …

Harf atlama: kabak = kabk

Alfabeyi öğrenme zahmeti

Aşina olunmayan yahut nadiren kullanılan sözleri okuma ya da söylem etme zahmeti

Birebir satırı okumaya devam etmede yahut bir sonraki satırı okumak için sağdan sola geçme zahmeti

Harf atlama

Yan yana gelen tıpkı iki sessiz harf: attı = atı; bakkal= bakal

Harf ekleme

Hece tekrarı: Kafeterya = kafefeterya

Yer değiştirme: çark / çrak ;

Ortografi: Dağıtmak=dahıtmak=dayıtmak…

DİSGRAFİ (YAZI YAZMA GÜÇLÜĞÜ):

Disgrafi yazı yazma zahmetini söz eder. Disgrafisi olan çocukların bedenlerinde ya da motor hünerlerinde yazı yazmalarını engelleyen bir sorun yoktur.

Disgrafisi olan çocukların yazıları karmaşık ya da büsbütün okunaksızdır. Bunun dışında, yavaş yazı müellifler, sözler ortasında boşluk koymayabilirler, harfleri yanlış ya da okunaksız yazabilir ya da harflerin yerlerini karıştırabililer. Sözleri sık sık yanlış yazdıkları üzere fikirlerini yazıyla söz etmekte de zorlanırlar.

Disgrafi de disleksi üzere çocuğun okulda sistemsiz ve özensiz olarak algılanmasına neden olabilir. Yazılarının anlaşılamaması okuyucunun başının karışmasına ya da yazılanı yanlış anlamasına yol açar. Bu durum da disgrafisi olan öğrencinin değerlendirilmesini ve akademik ilerlemesini olumsuz tesirler. Katkıları olmadığı için ya da “yavaş” oldukları için küme çalışmalarında dışlanabilirler. Bu durum da özgüvenlerinin düşük olmasına ve toplumsal durumlarda hudutlu ya da gergin hissetmelerine neden olabilir.

DİSKALKULİ ( MATEMATİKSEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ):

Kimi çocukların matematik konusunda özel bir mahareti varken, diskalkülisi olan çocuklar ise matematik öğrenirken bilhassa zorluk yaşarlar. Kısaca, diskalküli sayı sayma, sayıları ve sembolleri manaya ve matematik bahislerini kavrama zahmetini tabir eder. Diskalkülisi olan çocuklar örüntüleri tespit etmede, matematiksel sembolleri tanımada ve temel matematik süreçlerinde zorlanırlar. Münasebetiyle, matematik derslerinde notları düşüktür. Bu eksiklikler okul hayatı dışında da kimi meselelere neden olur. Diskalkülisi olan bireyler para saymak, saat ve takvim okumak üzere günlük aktivitelerde de zorlanabilirler.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir