Sağlık

Karaciğer kanserinde umut verici tedaviler uygulanıyor

Ülkemizde en sık görülen kanser cinslerinden biri olan karaciğerin primer yahut metastatik kanserlerinde, yeni bir tedavi formu olan mikro küre formülü sayesinde, umut verici gelişmeler yaşanıyor. Mikro küre tedavisi, radyasyonun direkt amaca yönelmesi ve radyasyondan öteki bölgelerin etkilenmesini engellemesi avantajıyla dikkat çekiyor.

Mikro küre tedavisi nedir?

Mikro küre tedavisi; İtriyum 90 (Y 90) ile işaretli mikro boyuttaki (20-50 mikron) kürelerin direkt olarak karaciğeri ve hasebiyle tümörü besleyen damarlar içine enjeksiyon yapılması temeline dayanıyor. Radyasyondan gaye dışındaki bölgelerin etkilenmesini engelleyen bu usul, öteki tedavi teknikleriyle kombine edilerek de kullanılabilir. Mikro küre tedavisi, radyasyona karşı rastgele bir tedbir alınmasını gerektirmeyecek kadar inançlıdır ve hastanın birebir gün konuta dönüş yapılabilmesine imkan verir.

Hasta öyküsünün ayrıntılı tahlili, çeşitli kan analizleri BT, anjiyo ve PET üzere birtakım taramaların yapılması sonrasında uygulanmasına karar verilen mikro küre tedavisi, anjiyogram sürecinin akabinde karaciğerdeki kanser dokularının haritalarının çıkarılmasıyla başlar. Kısa bir müddette kanserli dokuları etkisiz hale getirebilen bu tedavi, sadece kanserli dokulara odaklanarak, dokuların çoğalmasını mahzurlar.

Nöroendokrin tümörlerde Lutesyum 177 peptit tedavisi; tümörlü hastalarda ömür müddetini uzatarak, semptomları düzeltiyor, biyokimyasal belirteçlerde düzelme sağlarken ve ömür kalitesini değerli ölçüde artırıyor.

Görüntüleme Takibi de Büyük Kıymet Taşıyor

Tedaviye karşılık için, birinci GA 68 DOTA Peptit PET/BT görüntülemesi yapılır. Bu görüntüleme ekseriyetle 3. ay sonunda önerilir, öteki takip görüntülemeleri 3 yahut 6 ay dönemlerle yapılmalıdır. Hastalar nefrotoksisite ve hematotoksisite yan tesirleri açısından rutin tetkiklerle takip edildiğinden, uygulama epeyce muteberdir.

Mikro Küre Tedavisi Epeyce Geniş Bir Alanda Kullanılıyor

Mikro küre tedavisi karaciğer kanserinin yanı sıra, karaciğere hakikat yayılma gösteren farklı kanser tiplerine sahip hastalarda da (kolon, akciğer, göğüs kanserleri vb.) uygulanarak, büyük ölçüde muvaffakiyet sağlar.

Bu uygulamadan başarılı sonuç almak için, mikro küre tedavisinin sadece karaciğerdeki kanserli dokulara tesir edeceği bilinmelidir. Hastalara ne dozda, ne kadar uygulama yapılacağına alanında uzman, radyolog, nükleer tıp hekimi ve onkologlar tarafından karar verilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir