istanbul finans ve teknoloji ussu icin geri sayim basladi 9p7BOsz4
Sağlık

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü için geri sayım başladı

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, gelecek yıl mali piyasalarda yürütülecek faaliyet ve projeler ile bu alandaki maksatlara de yer verildi.

Gerçek bölümün finansman gereksinimine düşük maliyetle karşılık verebilen, farklı nitelikteki finansal araçları muteber kurumlar aracılığıyla geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul’un cazip bir global finans merkezi olma maksadını destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal bölümün oluşturulması temel maksat olarak belirlendi.

Finansal bölümün gerçek kesimin finansmanındaki aktifliği artırılacak ve gerçek bölümün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezaretindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

Bu doğrultuda Borsa İstanbul Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, muhakkak bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin devir çıkarından düşülecek. İlgili bakanlık ve kurumlar yasal düzenleme için teknik çalışmalar yapılacak.

Aracı kurumların proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul değer ihraç edebilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda projeye dayalı menkul değerler bildirisi hazırlanacak.

Şirketlerin halka açılmasına dayanak olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Yasal düzenleme için teknik çalışmalar yapılacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, paydaşlık temelli menkul değer enstrümanları geliştirilecek. 

KÖİ projeleri finansmanı

Kamu Özel İş birliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

İlgili bakanlık ve kurumlarca ulusal ve milletlerarası alanlarda iştirak sağlanacak toplantılarda KÖİ projelerinin finansmanı için kredi piyasalarının yanı sıra tahvil ihracı üzere alternatif sermaye piyasası araçlarının da borç üstlenimine tabi olabileceği konularında bilgilendirme yapılacak.

Bankalar fiyatlandırma stratejileri belirleyecek

Bankaların ülkenin makroekonomik maksatlarıyla uyumlu fiyatlandırma stratejileri belirleyerek bütçe ve performans gayeleri koyması sağlanacak.

Türkiye’nin ulaşmaya çalıştığı makroekonomik amaçlara bankacılık kesiminin vereceği katkının artırılması ve mevcut kaynakların çarpan tesiri yaratacak halde verimli kullanılması gayeleriyle, yürürlüğe giren fakat uygulaması ertelenen Bankalarda Düzgün Fiyatlandırma Uygulamalarına Ait Rehber kararlarında, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Milletlerarası Ödemeler Bankası (BIS) dokümanları ve memleketler arası yeterli uygulama örnekleri temel alınarak gerekli revizyonlar yapılacak ve kelam konusu rehberin sistemik değerli bankalarda tamamının, başka bankalarda ise orantısallık unsuru doğrultusunda uygulanması sağlanacak.

Bankaların kredi hayat döngüsüne ait çerçeve çizilerek, kredilerin kullandırımına dair yeni bir yapıl oluşturulacak.

Finans Teknopark kurulacak

Milletlerarası yeterli uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, inançlı bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. Bu kapsamda fintek ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair uyum tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Sanayi Deney Alanı oluşturularak, bunlar için gerekli mevzuat değişikliği yapılacak.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Finans Ofisi sorumluluğunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.

Yatırımcı tabanı genişletilecek

Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal şuurun ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. Birinci, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, kelam konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Çalışanlara hisse edindirme programları tanımlanacak.

Faizsiz finans sistemi güçlendirilecek

Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında eser ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, siyaset geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve düzenekler oluşturulacak. Bunun için Türkiye’nin faizsiz finans sistemindeki gelişmelerin daha sağlıklı izlenmesi ve tahlil edilmesi için bu alanda geniş kapsamlı bir bilgi seti oluşturularak, faal bir raporlama sistemi kurulacak.

İştirak sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek ve her tıp risk kümesine hitap eder biçimde yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda ilgili bakanlık ve kurumlarca İştirak Sigortacılığı Genel Görünüm ve Durum Tespit Raporu hazırlanarak iştirak sigortacılığına ait düzgünleştirme alanları tespit edilecek. 

İştirak sigortacılığı faaliyetlerinin faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak formda gelişimini teminen iştirak sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması yapılacak. Aktif kontrol ve nezareti sağlamak maksadıyla İştirak Sigortacılığı Kontrol ve Nezaret Rehberi hazırlanacak.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir