Sağlık

Gerilimle başa çıkma biçiminiz hangisi?

Gerilim, içsel yahut çevresel kaynakların neden olduğu bir gerginlik halidir. Birden fazla kişi, ömründe düzenlilik ve durağanlık ister. Ancak hayat, değişen durumlarla doludur. Vakit içinde yahut ansızın gerçekleşen değişiklikler ahenk gerektirir. Bireyler ahenk sağlayabilmek için çeşitli başa çıkma sistemleri kullanırlar. Pekala bunlar nelerdir?

1) Direkt Başa Çıkma

Direkt başa çıkma metotlarını 3 biçimde incelenebilir. Bunlar;

Yüzleşme: Gerilim yaratan sorunu kabul ederek tahlil yolları aramak ve ülkü emele ulaşmaya çalışmaktır.

Uzlaşma: Ülkü maksat yahut tahlil ulaşılabilir olmadığında uygulanması daha kolay ve gerçekçi bir tahlil yolunu benimsemektir.

Geri Çekilme: Gerilim yataran ortamdan yahut durumdan uzak durmak, kaçınmaktır.

2) Savunucu Başa Çıkma

Direkt başa çıkma metotları her durumda fonksiyonel değildir. Bireyler, yaşadıkları gerilimin kaynağından emin olamadıklarında ve gerilimle direkt yüzleşemediklerinde “savunma mekanizmalarını” kullanırlar. Bunlar;

İnkar: Gerilim yaratan gerçeği kabul etmeyi reddetmektir.

Bastırma: Tehdit edici fikirleri şuur dışında tutmaktır.

Yansıtma: Bilinçaltında tutulan his, güdü ve isteklerin diğerlerine yansıtılmasıdır.

Özdeşim Kurma: Oburlarının özelliklerini benimsemek yoluyla kişinin kendi yetersizlik hissinden uzaklaşmaya çalışmasıdır.

Gerileme: Rahatsız edici durum karşısında çocukça davranışlarda bulunmaktır.

Rasyonalizasyon: Gerilime neden olan malzemeyi histen arındırarak dertsiz bir biçimde bilince çıkarmaktır.

Aykırı Reaksiyon Geliştirme: Bilinçaltında tutulan ve rahatsızlık veren fikirlerden, hislerden, isteklerden kaçınmak için bunların tam karşıtı tarafta davranışlarda bulunmaktır.

Yer Değiştirme: Dürtüleri asıl objeden çok tehdit edici olmayan objelere yöneltmektir.

Yüceltme: Benliği tehdit edici bilinçaltı dürtülerini toplumsal açıdan daha kabul edilebilir olanlarla değiştirmektir.

Her bir savunma sistemi, kişinin gerilimli durum ile ilgili derdini azaltmak için kullandığı bir çeşit kendisini kandırma formülüdür. Freud’a nazaran bunlar, bilinçdışı içtepilere karşı verilen savaşın belirtilerdir. Savunma sistemlerinin, şahısların işlevselliklerini bozabilecek yoğunlukta kullanımı gerilimli durumları ortadan kaldırmaktan çok yeni sıkıntılara yol açar. Lakin, birtakım durumlarda ömrün sürdürülebilmesi için savunma sistemlerinin kabul edilebilir bir ölçüde kullanılması gerekli olabilir.

Kaynakça:

– Morris, G. C. (2002). Psikolojiyi Anlamak ( A. Erkuş, Çev. ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

– Burger, J. M. (2004). Kişilik ( İ., D., E., Sarıoğlu, Çev. ). İstanbul: Kaknüs.

– Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite Öğrencilerinin Problemleri ve Baş Etme Yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mecmuası, 7, 5-13.

– Çam, S., Tümkaya, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Sorun Çözme. Ç.Ü. Toplumsal Bilimler Enstitüsü Mecmuası, (15) 2, 119-132.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir