genital kanserler SBJLzBz3
Sağlık

Genital Kanserler

Bayan genital sisteminin kanserleri nelerdir?

Bayan iç yahut dış geniatal organlarından kaynaklanan ve kaynaklandığı organın ismiyle anılan kanserlerdir. Çıktıkları dokuya nazaran genital kanserler: serviks(rahim ağzı), uterus, over, tuba, vajina ve vulva kanserleri olarak isimlendirilirler.

Genital kanserlerin tedavisi nasıldır?

Her kanserde olduğu üzere genital kanserlerde de kullanılan tedavi formülleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir.Hormonal, biyolojik yahut maksada yönelik tedaviler de kullanılmaktadır. Bu tedavi sistemleri tek başlarına, sırayla yahut birebir anda birlikte uygulanabilmektedirler. Birinci uygulanan tedavi çoklukla birinci basamak tedavi olarak bilinmektedir ki bu genital kanserler için çoklukla cerrahidir.
Birinci basamak tedavinin gerisinden verilen tedavi adjuvan tedavi olarak isimlendirilir. Adjuvan tedaviler çoklukla cerrahi tedaviden sonra uygulanan kemoterapi, radyoterapi yahut her ikisinin kombine halde verildiği tedavilerdir.

Genital kanserlerde çoklukla cerrahi evreleme yapılmaktadır. Evreleme, kanserin nerede yerleştiğinin, nerelere yayıldığının ya da bedende başka organların etkilenip etkilenmediğinin tanımlanmasıdır. Kainatın bilinmesi ile hasta için en uygun olan tedavi metodu seçilebilmekte ve hastalığın seyri ve sürvisi yani ömür beklentisi hesap edilebilmektedir. Bunun için tümörün nerede yerleştiği, büyüklüğü, lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı ve metaztaz dediğimiz başka bölgelere de gitmiş olup olmadığı fakat bu organların da çıkarılması ile anlaşılabilmektedir. Dolayısı ile genital kanserlerin cerrahi tedavisinde yalnızca rahim ve yumurtalıkların çıkarılması yetmemekte, lenf zincirlerinin tamamı, periton, omentum, appendiks yanı sıra atlamış oldugu tüm metaztaz odaklar da çıkarılmalıdır. Erken evreler olan evre 0 ve 1 de tümör erken yakalanmıştır ve kanser başladığı yerde sonludur ve etraf dokulara yayılmamış manasına gelmektedir. Düşük evrelerde tanısı konmuş ve tedavi edilmiş kanser daha âlâ bir klinik seyirle birliktedir.

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek yahut bu hücrelerin büyümesini denetim altına almak için anti-kanser ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Kanser tedavisinde tek başına yahut cerrahi ve radyoterapi ile birlikte uygulanabilir.

Radyasyon tedavisi yahut daha bilinen ismiyle radyoterapide gaye, kanserli hücreleri yok etmek ve tümörü küçültmek olarak özetlenebilir. Radyasyondan etkilenebilecek olağan dokuların en az seviyede olmasını sağlamak, planlamanın temel emellerinden biridir. İnternal radyoterapide radyoaktif husus bedene aşikâr bir mühlet için yerleştirilerek uygulanmaktadır. Sistemik radyasyon tedavisinde de radyoaktif unsur hastaya damardan ya da ağızdan hap halinde verilmektedir.

KANSERİN GERÇEK EVRESİNİ BELİRLEYEBİLMEK TEDAVİNİN PLANLANMASI KONUSUNDA HAYATİ EHEMMİYETE SAHİPTİR.

Kimler jinekolojik onkoloji cerrahına görünmelidirler?

Bunu kısaca cevaplayacak olursak;

  1. ” Jinekolojik bir kanser olabileceği beklenen ve bu nedenle cerrahi önerilen herkes”

  2. “ Jinekolojik kanser tanısı yahut kuşkusu ile tedavi olacak her bayan mümkünse daha olayın başında iken jinekolojik onkoloğa görünmelidir. Birinci cerrahisi bu uzmanlar dışında bir uzman tarafından yapılanların cerrahisi optimal olmayacaktır. Kanser tedavisinde ikinci bir bahtınız yoktur, o nedenle tedavinin başında optimal tedavi planı yapılmalıdır. ”

  3. “Şüpheli pelvik kitle” nedeni ile tanısal operasyon geçirecek ve muhtemel over kanseri kuşkusu olanlar başta olmak üzere:

Over (yumurtalık) Kanseri

Gerçek evreleme ve kâfi sitoredüktif (tm küçültme) cerrahi yapılması over kanserinin tedavisinde kritik noktadır.

Serviks kanseri
Bu kanser tanısı net ise tekrar mümkünse mevzunun uzmanı tarafından opere edilmelidir. Tekrarlayan şiddetli kanser öncülü (şiddetli displazi)lezyon mevcutsa ve rahmin alınması öneriliyor ise yeniden jinekolojik onkoloğun da fikri alınmalıdır.

Endometriyum – Rahim kanseri

Bu kanserler genelde kanama nedeni ile erken evrede yakalanır ve ameliyat edilirler birden fazla rahmi aşmamışken yakalanır ve düşük riskli olarak saptanırlar. Lakin yüksek riskli kümede olduğu ve yaygın evrede olduğu ne yazık ki operasyon sırasında fark edilir. Bu durumda mümkünse bir jinekolojk onkolog tarafından tam bir evreleme cerrahisi yapılmalıdır. Lakin operasyon esnasında bu uzmanı bulmak mümkün olmadığı için her vakit bu hastaların 2. Defa evreleme için operasyon geçirmek yahut daha ağır kombine dediğimiz adjuvan tedaviler almaları yazgısı olacaktır. Bu nedenle kanser kuşkusu olan her durumda olayın en başında olaya uzman ile girmek en uygunudur.

kompleks atipik hiperplazi denen kansere yakın öncü lezyonun biyopsi sonrası saptanması durumunda, bilhassa biyopsinin kanser alanını atlamış ve eksik teşhis konmuş olma ihtimalinin ve operasyonda kanser çıkması riskinin olduğunu bilmek ve operasyona ona nazaran hazırlanmak kıymetlidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir