gebelikte covid 19 enfeksiyonu 25JZSXq7
Sağlık

Gebelikte Covid-19 Enfeksiyonu

2019 Aralık’ından itibaren Çin’de başlayıp dünyaya süratle yayılan(Pandemi) Coronavirus enfeksiyonu, Dünya Sıhhat Örgütü(WHO) tarafından COVID-19, etken olan virüs ise SARS-Cov-2(Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) olarak isimlendirilmiştir.

SARS-Cov-2, 2003 yılında Uzakdoğu’da ortaya çıkan SARS virusu, 2012 yılında ortaya çıkan MERS virüsü ile birebir soydan gelen bir virüstür. Yarasalardan beşere atladığı düşünülmektedir.

Şu anda dünya üzerinde 1buçuk milyon insanı enfekte etmiş durumdadır. Mevt oranı %2-4 ortasındadır. Süratli yayılması ve kesin bir tedavisinin olmaması ve de aşısının hala bulunamamış olması yarattığı etkiyi artırmaktadır.

Virüs hasta ya da semptomsuz olduğu halde virüsü taşıyan bireylerden öksürme ya da hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ya da kontamine yani kirli yüzeylerden kişinin el ile alınan virüsün ağız-burun ya da göze temas yoluyla bulaşır. Damlacıkların 2metreye kadar ulaşabildiği bildirilmiştir.

Kuluçka mühleti 2-14 gündür. Ortalama yaş 49-56 olsa da her yaşta görülebilmektedir.

Olayların yarısına yakınında ek bir hastalık da vardır(Hipertansiyon, diabet, romatizmal hastalık gibi).

Enfeksiyonun yaygın belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Önemli hadiselerde pnömoni, böbrek yetmezliği ve vefat görülmektedir.

Teşhis testleri 3 tanedir. Bunlardan en sık uygulananı burun ve ağızdan girilip en arkadan(nazofarengeal bölgeden) alınan sürüntüdeki hücrelerden virüse ilişkin bir modülün tespitini sağlayan PCR(Polimeraz zincir reaksiyon) testidir. Doğruluk oranı %60 civarıdır. Negatif gelirse birkaç gün orta ile bir ya da iki defa daha tekrarlanmalıdır. Ayrıyeten antijen testi ve hastalığı geçirenlerde antikor testi de vardır ancak antijen testi sağlam bulunmamıştır.

Hadiselerin %83.2’sinde lenfopeni görülür.

Önemli hadiselerde nefes darlığı ve arteriyel kanda Oksijen satürasyonunun %95’in altına düşmesi durumunda Akciğer BT’de tipik “buzlu cam opasiteleri” görülür(Vakaların %56.4’ünde). Bu görünüm varsa, testin sonucunu beklemeden Covid 19 tedavisi başlanmaktadır.

Olayların hastanede ortalama yatış müddeti 12 gündür.

Son vakitlerde önemli belirtisi olmayan olaylar konutta izolasyon ile takip edilmeye başlanmıştır.

Tedavide bir sıtma ilacı olan ve romatizmal hastalıklarda da kullanılan Hidroksiklorakin ile antiviral casuslardan olan ve daha evvelki SARS ve MERS’te kulanılan remdesivir ve Çin’deki salgında kullanılan Letonavir-ritonavir ve sekonder bakteriyel enfeksiyon da varsa azitromisin kullanılmaktadır.

Hamilelerde Covid 19 tedavisinde bu ilaçların kullanımı Enfeksiyon hastalıkları ve Bayan Doğum tabiplerinin istişaresi sonunda yapılmalıdır. Fakat yapılan çalışmalarda üstte bahsi geçen ilaçlarla ilgili olarak kâfi data olmasa da fetal anomali sıklığını artırmadığı bilinmektedir.

Hamilelerin Covid 19 enfeksiyonuna daha hassas olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. Lakin hamilelerin öteki insanlara nazaran hastalıklara daha hassas olmaları, morbidite ve mortalitelerinin daha yüksek olması ve daha evvelki SARS ve MERS salgınlarında hamilelerde görülen yüksek vefat oranları hamilelerin İZOLASYONU ve hastalanmaları durumunda daha dikkatli ve ehil bir grup tarafından yapılmasını gerektirmektedir.

Enfekte hamileler öbür beşerler üzere tedavi edilirler. Birtakım hadiselerde çocukta sıkıntı(Fetal Distres) ve erken doğum görülmüştür. Gebelik ve doğum idaresinde enfeksiyon hastalıkları, ağır bakım uzmanları ve ilgili branşlarla bir arada uygun tedavi yapılmalıdır. Yatırılan hastalar negatif basınçlı odalara alınmalı, teneffüs düşüncesi olanlara oksijen tedavisi ve mekanik ventilasyon uygulamaası yapılmalıdır. Fazla sıvı tedavisinden kaçınılmalı, sıkı olarak fetal ve uterin monitörizasyon yapılmalıdır.

Doğum vaktine karar verecek olan bayan doğum uzmanıdır. Erken doğum durumunda çocuk akciğer gelişimi için anneye yapılacak olan glukokortikoid için enfeksiyon hastalıkları ile istişare yapılmalıdır.

Doğum formu olağan olacaksa ıkınma zorluğuna karşı epizyotomi ile doğumun ikinci periyodu kolaylaştırılır. Sezeryanda ise genel anestezi yerine epidural ve spinal anestezi yolları uygulanmalıdır.

Gebelik ve doğumda direkt bulaş görülmemiştir.

Doğumdan sonra yenidoğanın anneden 14gün uzaklaştırılmasını isteyenler olduğu üzere annenin maske ile izole edilerek çocuğunu emzirmesini önerenler de vardır. Anneden pompa ie alınan sütü bebeğe verenler de vardır. Tıpkı odada kalacaklarsa 2metre kuralı uygulanmalıdır.

Bizim hamilelere ve öteki jinekolojik şikayeti olan hastalara teklifimiz, önemli bir sorun yoksa konutunuzda kalın demek olacaktır.

Ve temennimiz natürel ki aşı bulunması ve bu ortada virüsün mutasyona uğramaması uğrayacaksa da virulansının düşeceği biçimde olmasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir