erkegin kiymetlendirilmesi HdefcjPe
Sağlık

Erkeğin Kıymetlendirilmesi

Erkeğe ilişkin sorunlar çocukları olmayan çiftlerin yaklaşık %20’inde tek etken, öteki % 30-40 çiftte ise katkı yapan etkendir (Toplam %50-60).

Erkek yumurtalığı olan testis’in 2 farklı vazifesi vardır. Birincisi erkek döllenme hücresi olan spermin üretilmesi, ikincisi erkeklik hormonu olan testosteron üretimidir. Bu vazifeleri yapmak üzere testiste 2 başka hücre kümesi vardır, bunlar:

 • Sertoli hücreleri (sperm üretimi)
 • Leydig hücreleri (Testosteron üretimi)

Erkekte beyefendisinin orta kısmında bulunan hipofiz bezinden salgılanan LH (Luteinize edici hormon) hormonu Leydig hücrelerinden testosteron üretimini sağlarken, hipofizden salgılanan öbür hormon olan FSH (Folikül Stimüle Edici Hormon) Sertoli hücrelerindeki androjen reseptörlerini uyararak testiste androjenik (erkeklik hormonu) bir ortam oluşturur. Leydig hücrelerinde de LH reseptörlerini arttırır.

Çocuk isteği ile başvuran çiftlerde erkeğin değerlendirmesi birinci olarak detaylı kıssa alınması ve sperm incelemesi ile başlar. Birinci değerlendirmede öyküsünde bir sorun varsa yahut sperm incelemesi sonuçları olağan değilse tam medikal ve üreme kıssası alınması, fizik muayene ve cinsel organlarının muayenesi ve başka tetkiklerinin yapılması için üroloji uzmanına yönlendirilir.

Erkekte Kısırlık Nedenleri

Üroloji uzmanı erkeğin medikal ve üreme kıssasını alırken erkek kısırlığına yol açabilecek risk faktörlerini, davranış ve hayat biçimlerini, ailesinin üreme sıhhatini, kişinin geçmişte yahut hala hormonal bir ilaç, kokain, marijuana yahut metamfetamin üzere baş yapan ilaçlar, sigara ve alkol kullanımı olup olmadığını ve ayrıyeten tüm organlarına ilişkin sıhhat belirtilerini sorgular ve muayene bulgularını kıymetlendirir.

 • Cinsel alaka sıklığı ve zamanlaması
 • Kısırlık mühleti ve varsa evvelki eşinin doğurganlık hikayesi
 • Çocukluk periyodu hastalıkları ve gelişimsel kıssa
 • Öbür hastalıkları (diabet, üst teneffüs sistemi hastalıkları)
 • Geçirilmiş ameliyatlar
 • İlaç kullanımı ve allerjiler
 • Çevresel ve kimyasal toksinler ve ısı
 • Cinsel hikaye-cinsel yolla bulaşan hastalıklar dahil
 • Genel sıhhat durumu: Diyet, antrenman, vb.
 • Doğumsal kusurlar

Genel fizik muayene ile birlikte cinsel organların muayenesi yapılır. Sperm parametreleri olağan değilse cinsel işlev bozukları yahut belli bir hormonal bozukluğu düşündürecek klinik bulgular varsa endokrin inceleme yapılır (hormon testleri). Gerek görülürse ultrason yapılması istenir.

Genetik bozukluklar sperm üretimini yahut taşınmasını etkileyerek kısırlığa neden olur, çiftin çocuklarını da etkileyebileceğinden kıymetlidir. Kısır erkeklerde en sık görülenler sayısal yahut yapısal kromozomal bozukluklar ve Y-kromozom mikrodelesyonlarıdır. Azospermik (menisinde hiç sperm bulunmayan) erkeklerde -15, sperm sayısının çok az olduğu erkeklerde % 5, sperm tahlili olağan erkeklerin ise% 1’inde kormozomal bozukluklara rastlanır. Seks kromozomuna ilişkin bozukluklar (47 XXY, Klinefelter sendromu) kısır erkeklerdeki kromozomal bozuklukların 2/3’ünü oluşturur. Kromozomların yapısal bozuklukları (inversiyonlar, istikrarlı translokasyonlar) kısır erkeklerde olağan topluma oranla daha fazla görülmektedir.

Kromozomlar bozuk erkeklerin eşlerinin düşük yapma riski ve kromozom bozukluğu olan ve doğumsal kusurları olan çocuk sahibi olma riskleri yüksektir. Bu nedenlerle azospermisi yahut şiddetli sayısal sperm azlığı olan erkeklerde tüp bebek yapılmadan evvel kromozomlarının incelenmesi gerekmektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir