en saglikli spermi secebilmek YkaTI37k
Sağlık

En Sağlıklı Spermi Seçebilmek

Mikroenjeksiyon için kullanılan spermin seçimi gebelik elde etmek bakımından epey kıymetlidir. Sperm morfolojisi kıymetli olduğu kadar spermin olgunluğu ve DNA hasarının olmaması üzere kriterler değerlidir. Günümüzde kullanılan birtakım sperm seçim metotları vardır.

Sağlıklı Spermin Seçimi Kimlerde Gereklidir?

  • Evvelki uygulamalarında düşük döllenme oranı olan çiftlerde
  • Evvelki uygulamalarında embriyo kalitesi düşük olan çiftlerde
  • Sperm morfolojisi berbat olaylarda
  • Sperm hareketi düşük hadiselerde
  • Dondurulmuş düşük kaliteli spermlerin kullanılması gerektiğinde
  • Tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda

1. Picsi Ve Sperm Slow

Hyalorunan olağanda yumurtanın etrafında bulunan bir husus olup yalnızca olgun spermler tarafından tanınır ve tutunmaları sağlanır.

Bu teknikte sağlıklı ve olgun spermlerin Hyalorunan isimli unsura bağlanması sağlanıyor. Klâsik ICSI (mikroenjeksiyon) uygulamalarında spermler mikroskop altındaki biçim ve hareketlerine nazaran seçilir. PICSI prosedürü bu noktada olgun spermlerin hyaluronan unsuruna bağlanma özelliği sayesinde sperm seçiminde kullanılan bir formüldür.

2. Macs (Magnetc Activated Cell Sorting)

Sperm yıkama sistemi ile olgun ve sağlıklı spermlerin seçilmesi sağlanıyor. Klasik sperm yıkama usullerinden farklı olarak manyetik alan içerisinden geçirilen spermlerin olgun ve DNA hasarı olmayanların seçilmesine imkan tanımaktadır.

Spermin mikroskopla incelendiğinde halinin hoş olması onun genetik yapısının olağan olduğunun yahut olgunluğunu tamamladığının delili değildir. Tüp bebekte spermi mikroenjeksiyon prosedürü ile yumurtanın içerisine enjekte etmeden evvel bu yıkama metodu kullanılarak olgun ve olağan kromozom oranına sahip spermleri seçiyoruz.

3-Imsi (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection)

400-600 büyütmeli olağan mikroskoplarla kimi sperm anormallikleri tanımlanamayabilir. IMSI metodu sperm hücresinin mikroskopun yüksek büyütmesi ile (yaklaşık 6000 büyütmeli mercek sistemi) seçilmesi ve bu seçilmiş sperm ile mikroenjeksiyon yapılması usulüdür. Mikroenjeksiyon için seçilen spermin morfolojik bakımdan olağan olması kıymetlidir.

Sperm hücresi çok fazla büyütülüp incelenerek biçiminde sorun olmayan spermler seçilir. Spermlerin başında vakuol denilen ve olağan mikroskopla görülemeyen anormallik varlığında genetik bilgiyi taşıyan DNA ‘da da hasar olabilir, olağandışı embriyo gelişimine yol açabilir. IMSI, hasarlı DNA içeren spermlerin yumurta içine enjekte edilme mümkünlüğünü azaltır.

Sağlıklı Spermler Seçilince Gebelik Kaybı Azalıyor mu?

Embryo kalitesini belirleyen en değerli faktörlerden biri spermin kalitesidir. Mikroenjeksiyon için kullanılacak spermin seçimi hayati ehemmiyet taşımaktadır.

Burada kıymetli olan az sayıda ve sorunlu olan eldeki mevcut spermleri en düzgün tekniklerle seçerek mikroenjeksiyon sistemi ile yumurtayı döllemek ve elde edilen düzgün kalitede embryolarla sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlamaktır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir