Sağlık

Doğal diş macunları ve flor

Son periyotlarda yapılan çalışmalar, toplumda, florlu diş macunları ile diş yüzeylerine uygulanan esirgeyici flor uygulamalarına karşı önyargılı bir tavrın oluştuğu rapor edilmiştir. Bilhassa eğitim düzeyinin artmasıyla bu bahis hakkındaki önyargılı tavırların daha fazla arttığı gözlenmiştir. Esirgeyici flor uygulamalarının ve florlu diş macunlarının aileler tarafından reddedilme nedenleri araştırmacılar için yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur.

Bilhassa Amerika’da yapılan bir çalışmada, çocuklarda aşılanmaya karşı olumsuz tavrı olan ailelerin flor uygulamalarına karşı da olumsuz niyetleri olduğu rapor edilmiştir. Bilhassa otizmli çocukların ebeveynlerinin flor uygulamalarına karşı duruşu dikkat cazip seviyededir. Lakin ailelerde tasa yaratan ve flor ile ilgili ortaya çıktığı düşünülen düşük IQ üzere sorunlar, nadiren bedene fazla ölçüde flor alımı ile ilgilidir. Bedende flor birikmesi, florlu diş macunlarının kullanımıyla ve kollayıcı flor uygulamaları ile olmayacağı üzere, bu durumun, içme sularına katılan florun 1980 yıllarından sonra dozaj denetimlerinin yapılmasıyla büyük ölçüde önüne geçilmiştir. Münasebetiyle florlu diş macunlarının kullanımını bırakmanın kaygı yaratan bu üzere durumların ortaya çıkmasını engellemeyeceği üzere, dişlerin çürümesine karşı tesirli olduğu ispatlanmış florun koruyuculuğundan da yoksun kalınacaktır.

Çocukların ağız uyumlarının zayıf olması nedeniyle diş macunlarını bazen yuttuklarını, bunun da bedene fazla ölçüde flor alımına neden olabileceği düşünülebilir. Lakin çocuklara özel olarak üretilen düşük flor konsantrasyonlu diş macunlarının kullanımıyla ve ebeveynlerinin denetiminde diş macununun sürüntü biçiminde hayli az ölçüde kullanılmasıyla bu sorunun üstesinden gelinebilir.

Florlu diş macunlarının kullanımına direnç gösterme eğilimi, son yıllarda klâsik ve tamamlayıcı tedavi prosedürlerine artan ilgi ile birlikte diş hekimliğinde de tedavi ve muhafaza hedefli doğal eserlerden köken alan bileşiklere gösterilen ilgi nedeniyle artmaktadır. Doğal eserlere olan bu ilgi nedeniyle de uzak geçmişte kullanılmış olan kimi preparatları kullanma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Fakat uzak geçmişte kullanılmış olan ağız ve diş bakım preparatları ve usullerinin günümüzde aktifliği tartışmalıdır. Çünkü günümüzde yüksek oranda işlenmiş besinlerin hayatımıza girmesiyle ağız ve diş sıhhatimizi belirleyen etkenler büyük ölçüde değişmiştir. Hasebiyle uzak geçmişte işe yaramış olan formüller artık yetersiz kalabilmektedir. Bunun yanında, “doğal içerikli” olarak pazarlanan florsuz diş macunlarının aktifliği yeteri kadar incelenmemiş olup, incelenmiş olanların da florlu diş macunları kadar faal olmadığı gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada Aloe vera, Ganoderma lucidum (reishi mantarı), Himalaya tuzu, Misvak, Misvak+propolis+çay ağacı, Kislitol, Papatya içerikli ve Konut imali (Karbonat, Kaya Tuzu, Bentonit Kili, Toz Zencefil, Toz Misvak, Toz Karanfil, Toz Tarçın, Nane Uçucu Yağı, Hindistan Cevizi Yağı içerikli) diş macunu ile çocuklar için üretilen Florlu diş macunu olmak üzere 9 farklı diş macununun antimikrobiyal aktifliği incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda en yüksek antimikrobiyal aktifliğin Papatya özlü ile Misvak+propolis+çağ ağacı ekstresi içerikli, en düşük aktifliğin ise Himalaya tuzu içerikli ve Konut üretimi diş macununa ilişkin olduğu görülmüştür. Florlu diş macununun aktifliği ise orta düzeyde bulunmuştur. Bunun nedeni de çocuklar için kullanılan düşük flor konsantrasyonlu (500 ppm) diş macunu seçilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir çalışmada ise florlu ve florsuz diş macunları kıyaslanmış ve en yüksek aktifliğin en yüksek flor konsantrasyonuna sahip diş macunlarına ilişkin olduğu görülmüştür. Dolaysıyla, doğal içerikli florsuz diş macunlarının, çocuklar için üretilen diş macunlarından daha aktif lakin yetişkinlerin kullandığı yüksek flor konsantrasyonlu diş macunlarından ise daha az faal olduğunu söyleyebiliriz. Lakin bu hususta yeniden de daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.

Kaynaklar:

“Türk Ailelerinin Florlu Diş Macunu ve Topikal Flor Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Görüşlerinin Kıymetlendirilmesi: Pilot Çalışma”, Aslı Topaloğlu Ak, Hacer Aksoy, Didem Öner Özdaş; EÜ Dişhek Fak Derg 2018; 39_3: 160-164

“Farklı Etken Unsurlara Sahip Diş Macunlarının Antimikrobiyal Aktifliğinin İncelenmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Edibe Eğil, Dr. Öğr. Üyesi Özge Ünlü; Atatürk Ün. Diş Hek. Fak. Derg. Cilt:30, Sayı:3, Yıl: 2020, Sayfa: 345- 350

“Farklı Diş Macunlarının Antimikrobiyal Aktifliğinin İncelenmesi”, Çiğdem Atalayın, Mustafa Ateş, Hüseyin Tezel; Journal of BSHR, 2018; 2(3): 156-164

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir