denver 2 gelisimsel tarama testi 5Uji2NTd
Sağlık

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi

Küçük çocuklarda ( 0-6 yaş ortası ) varolan gelişimsel sıkıntıları tespit etmek gayesiyle geliştirilmiş bir ölçme ve kıymetlendirme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım maharetlerini kıymetlendirmek, gelişimsel olarak kuşkulu durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek uygulanan güvenilirliği ve geçerliliği saptanmış bir gelişim testidir.

1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yine gözden geçirilerek bilhassa lisan alanında eklenen yeni hususları ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II ismi ile yayınlanmıştır. Şuan hala faal olarak kullanılan bir testtir.

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda muhtemel gelişimsel problemleri saptamak emeli ile kullanılır. Üç temel alanda kıymetlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları mümkün problemleri tarafından taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan fonksiyonları objektif halde saptama imkanı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi meseleler, düşük doğum yüklü ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, LİSAN ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş kümesindeki başka çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından başka birçok gelişimsel tarama testine nazaran daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

Gelişim Basamakları:

-İnce Motor Hünerler: Çocuk ve bebeklerde tutma, kavrama, sıkma, el-göz kordinasyonu, sorun çözme, cisimleri gerçek yer ve vakitte kullanabilme üzere maharetlerin kendi yaş profiline uygun düzeyde kazanılıp kazanılmadığını gösteren becerilerdir.

-Kaba Motor Hünerler: Atlama, yürüme, koşma ve zıplama üzere genel olarak kazanılması gereken hareket yeteneği üzere maharetlerin marifetlerin çocukların kendi yaş gelişim profiline uygun olarak kazanılıp kazanılmadığını göstermektedir.

-Sosyal-öz bakım Hünerleri: Kendi yaş profiline nazaran çocuğun kendi kendisine yetebilme, kendi işini kendisinin halledebilmesi ve Toplumsal irtibat maharetlerini kazanılıp kazanılmadığı üzere durumları kıymetlendirmektedir.

-Dil Hünerleri: Çocuk ve bebeklerde işitme, duyma, manaya, lisanı kullanama kendi gelişimsel özelliklerine nazaran, ses ve sözleri uygun dönmelerde çıkarıp çıkarmadığını ayrıyeten nizamlı ve yaş dilimine uygun cümle kurup kuramadığını ölçen marifettir.

Denver II Testi alanda şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik kıymetlendirme:

Rastgele bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da kimi belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş kümesi çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıyeten anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve teklif verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel sorunu konusunda teşhis almış ve özel eğitime başlatılan çocukların birinci değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz tesirlerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun maharet seviyesinin ve gelişiminin belirlenmesi ve muhtemel bir problemde doktora/hastaneye yönlendirme hedefli kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta faydalı olur.

TESTİN UYGULANMASI:

Denver II testi uygulaması , bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan şahıslarca uygulanmaktadır. Test gelişimsel basamakları ölçülmesi hedeflenmiş, 15-20 dakika kadar sürmektedir. Duruma nazaran testin mühleti uzayıp kısalabilmektedir.

Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, bir zeka testi değildir.
Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların rastgele birinde yahut birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen gelişimsel sorunları , gelişim geriliği gösteren durumlarda teşhis koymak için uygulanmaktadır.

Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir, daha evvel test tekrarı yapılmamalıdır.

Uygulama esnasında, çocukla birlikte anne ve babası yahut ebeveynlerinden en az birisinin yanında olması gerekmektedir.

Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken gereken çocukların erken periyotta saptanması yahut klinik değerlendirmelerde teşhis alması için uygulanmaktadır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir