Sağlık

Ben obezite cerrahisi için aday mıyım?

Obezite yani şişmanlık, gelişmiş dünya ülkelerinin en değerli sıhhat sorunlarından birisidir. Amerikadaki yetişkinlerin %25’den fazlası obez, %5’den fazlası morbidobez yani hastalık boyutunda şişman olup, bu oranlar son yıllarda giderek artış göstermektedir. Amerika’da yılda kolon ve göğüs kanserine bağlı yaklaşık 95,000 vefat olmakta iken, morbidobezite’nin yani hastalık boyutundaki şişmanlığın neden olduğu hastalıklara bağlı 300,000 vefat gerçekleşmektedir. Ülkemize baktığımızda, Türkiye İstatistik kurumunun 2012 yılı raporlarına nazaran Türkiyedeki 15 ve daha üst yaştaki nüfusun %17’sinin obez olduğu gözlenmiştir. Cinsiyete nazaran obezite oranları ise bayanlarda %21 ve erkeklerde %14’dür.

Morbidobezite, yani hastalık boyutundaki şişmanlık, kişinin beden kitle indeksi’nin 40’ın üzerinde olma durumudur. Morbidobezite kronik bir hastalık olup, yıllar içerisinde beraberinde hayat kalitesinde düşüş, ruhsal işlevlerde bozulma ve morbidite-mortalite taşımaktadır. Morbidobezite’ye bağlı esas sıhhat sorunları; kardiak hastalıklar, diabetesmellitus, uyku apnesi, hipertansiyon, lipid bozuklukları, reflü hastalığı, idrar tutamama, eklem hastalığı ve kısırlıktır. Bunların dışında morbidobezite’ninetyolojisinde rolü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan kanserler erkeklerde kolon, rektum ve prostat; bayanlarda göğüs, uterus ve overlerdir.

Morbidobeziteninideal tedavisi konservatif yaklaşımlar, yani diyet ve antrenmandır. Diyet ve idman programları birtakım hastalarda faal olabilmesine rağmen, konservatif yaklaşımlardaki asıl sorun devamlılıktır. Konservatif yaklaşımlarla maalesef morbidobez yani hastalık boyutundaki şişman şahısların lakin %5 ile %10’u kilo vermede devamlılık göstermektedir. Bu nedenle birinci defa 1991 yılında Amerikada’ki Ulusal Sıhhat Enstitüleri tarafından diyet ve antrenman yollarıyla kilo vermede başarısız olan ve beden kitle indeksi 40’dan fazla olan hastaları yüksek riskli olarak tanımlamış ve bu hastalarda cerrahiyi önermiştir.

Günümüz için morbidobezitenin uzun periyotlu tedavisinde cerrahinin en tesirli yaklaşım olduğu pek çok bilimsel çalışma ile ispatlanmıştır. Morbidobezite cerrahisi geçiren hastaların beklenen ömür müddetlerinde artma, obeziteye eşlik eden diyabet gibisi metabolik hastalıklarda düzelme olmaktadır. Obez tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde, cerrahi formüllerin çok daha tesirli ve sürdürülebilir olduğunu ortaya koyan pek çok çalışma bulunmaktadır.Cerrahinin olumlu tesirleri sonucunda bariatrik cerrahi olarak da isimlendirilen obezite ameliyatları giderek artan sıklıkta uygulanır hale gelmiştir. 1996 yılında Amerika’da yetişkin obez hastalarda obezite ameliyatı uygulama oranı 100,000’de 3.3 iken, 2007 yılında bu oran 22.4’e yükselmiştir. Günümüzde Amerikada yılda 200,000’den fazla hastaya obezite cerrahisi uygulanmaktadır.

Sonuç olarak beden kitle indeksiniz 40’ın üzerinde ya da beden kitle indeksiniz 35’in üzerinde ve beraberinde hipertansiyon, diabet, teneffüs apnesi, dizde osteoartrit gibisi obezite ile alakalı hastalıklarınız var ise obezite ameliyatı için aday bir hastasınız. Zira obezitenin bugün için bilinen en faal ve sürdürülebilir tedavisi cerrahi yaklaşımdır. Uygulanan cerrahi tekniklerle hastalar total beden kilolarının % 65-70’ini verilebilmektedir. Ameliyat sonrası en fazla kilo verme birinci 6 ayda olmakla birlikte, kilo verme ameliyattan sonraki 24 ay mühletince devam etmektedir. Kozmetik gayelerle cerrahi süreç uygulamak önemli bir karardır. Bu cerrahiyi uygulamayı düşünen her hasta, yapılacak cerrahi sürecin kendilerinde oluşturacağı anatomik ve fizyolojik tesirleri en değerlisi alacakları total kalori ölçüsünün azalacağını bilmelidir. Cerrahiden azamî fayda sağlamak için hastaların, ameliyat sonrası kendilerine önerilen hayat üsluplarını ve diyetlerini sürdürmeleri kıymetlidir.

Prof. Dr. Abdulkadir BEDİRLİ

Genel Cerrahi Uzmanı

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir