behcet hastaligi ve goz tutulumu CEFtC4dt
Sağlık

Behçet Hastalığı ve Göz Tutulumu

Behçet hastalığı, kronik, rekurrent seyir gösteren ve bilhassa oftalmolojik, oral, kutanöz, genital, vasküler ve nörolojik tutulum gösteren multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. Literatürde yer alan yayınlarda çocukluk çağı Behçet hastalığında oküler tutulum sıklığı %27,3 ile %80 ortasında değişmektedir . Körlüğe neden olabilen göz tutulumu, Behçet hastalığının önemli bir komplikasyonudur. Hipopiyonun eşlik edebildiği tekrarlayan ön üveit, tıkayıcı retinal vaskülit, vitreus enflamasyonu ve hemorajisi, maküler ödem, infiltratlar ve yumuşak eksudalar sık görülen oküler bulgular iken retinal neovaskülarizasyon, yırtık ve maküler iskemi daha az sıklıkta görülmektedir. Tedavide kullanılan ilaçların yan tesirlerine bağlı olarak da görmede azalma görülebilir. Bir yılda 3’den fazla oküler enflamatuar atak olması görsel prognozun makûs olduğunu düşündürür. Uzun periyotta görme kaybı riskini azaltmak için erken teşhis ve tedavi değerlidir.
Çocukluk çağı üveit tedavisinde yer alan en kıymetli immünosupresif casus topikal, perioküler yahut sistemik olarak uygulanabilen kortikosteroidlerdir. Sistemik ve topikal steroid süratli akut enflamasyon denetimi sağlanmaktadır. Sistemik kortikosteroidlerin immatür immün, metabolik ve iskelet sistemi üzerinde istenmeyen tesirleri, ayrıyeten katarakt oluşumu ve glokoma neden olması nedeniyle, dirençli üveit tedavisinde uzun periyot yüksek doz steroid yan tesirlerini azaltmak için metotreksat, azathiopurin, mycofenolate mofetil, siklosporin, siklofosfamid ve anti-TNF casuslar üzere başka alternatif immünosupresif ilaçlar çocukluk çağı üveit tedavisinde kullanılabilmektedir. Bu immünosupresif casuslar ile uzun periyotta neoplazi, myelosupresyon, nefrotoksite ya da hipertansiyon gelişimi görülebilmektedir. Hasta, ilaçların potansiyel yan tesirleri hakkında bilgilendirilmeli ve yakın takipte tutulmalıdır. İstenmeyen tesir gelişiminde ilaç dozu azaltılmalı ya da farklı bir ilaç kullanılması gerekmektedir.
Kronik rekürren enflamasyon, optimal tedaviye karşın yapısal hasar oluşumu, katarakt, vitreus bulanıklığı ve tedaviye dirençli glokom durumunda cerrahi gerekebilir. Katarakt cerrahisi öncesi, enflamasyonun tam denetimi için cerrahi öncesi ve sonrası steroid tedavisi verilmesi, göz içi basınç denetimi ve hala kullanılmakta olan immunsupresiflerin devam edilmesi gerekmektedir.
Behçet üveiti akut fulminan ataklar ile seyredebilmekte ve çok önemli görme kayıplarına neden olabilmektedir. Bu fulminan seyirli olgularda atakların denetim altına alınması için bazen çok agresif sistemik immünsupresif tedavi gerekebilmektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir