Sağlık

Anksiyete bozukluğu tedavi sistemleri

Anksiyete bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Anksiyete bozukluğunun belirtileriniazaltmak ve rahatsızlığı yönetmek için birçok tedavi alternatifi mevcuttur. Anksiyete bozukluklarını tedavi etmede kullanılan formüller ortasında en sık tercih edilen tedavi metodu psikolog tarafından gerçekleştirilen psikoterapi ve de psikoterapi uygulamalarıdır. Yeniden bireyler tarafından yaygın bir halde tercih edilen bir başka tedavi metodu ise psikiyatrist tarafından yazılan psikiyatrik ilaçların (antidepresanların) kullanımıdır. Mesleklerin vurgulanması ile meslekler ortasındaki baş karışıklığının önlenmesi hedeflenmektedir. Bu karışılığı gidermek için aşağı kısımlarda detaylı bir biçimde ele alınacaktır.

Anksiyete tedavisinin gerçek manada ve hakikat bir halde yapılabilmesi hedefleniyorsa şayet, yapılması gerekenlerin başında (öncelikli olarak),hastanınkaygı bozukluğunun tetikleyici faktörlerinin ve ortaya çıkış biçiminin tespit edilmesi, ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Tetikleyici faktörler tedavinin değerli bir kesimidir. Tetikleyicilerin tabiatı da ayrıyeten incelenmelidir.

Anksiyete Bozukluğunun Tedavi Edilmesinde Kullanılan Prosedürler Nelerdir?

Anksiyete bozukluğunuzu tedavi etmek için gideceğiniz iki meslek kümesi vardır. Bu mesleklerden biri psikolog başkası ise psikiyatristtir. Bu iki meslek ortasında kimi farklar mevcuttur. Şöyle ki: Şayet bir tedavi merkezine gitmiş iseniz ve size bir ilaç yazılmış ise psikoloğa değil psikiyatriste gitmişsiniz demektir. Psikiyatristler tıp fakültesi mezunudurlar. Şayet ilaç yazılmamış ve sizinle yaklaşık bir(1) saat konuşmuş ve bu konuşma farkındalık ve bilinçlendirmeye yönelik ise, dinlemiş ve bu dinleme de yargılamadan, eleştirmeden, kızmadan, kırmadan ve nasihat-öğüt vermeden bir dinlemek ise, kimi antrenmanlar önermiş ve bu idmanlara bir arada karar vermiş iseniz, kimi teknikler göstermiş, birtakım konut ödevleri vermiş ise siz psikiyatriste değil psikoloğa gitmişsiniz demektir. Psikologlar üniversitelerin fen-edebiyat fakültesinde bulunan “Psikoloji Bölümü” mezunudurlar. Psikoloji kısmından mezun ise kişi psikologdur. Bu bilgi akılda tutulması gereken değerli bir bilgidir. Sonuç olarak psikologlar psikoterapi ve psikoterapi uygulamalarını yaparlar, psikiyatristler ise ilaç muharrirler. Psikologlar ilaç yazmazlar ve de yazamazlar. Psikologların ilaç yazma yetkileri yoktur.

Psikoterapi Sistemi

Üstte da değinildiği formda anksiyete bozukluğu tedavi formüllerinin en başında gelen ve tahminen de en tesirli prosedür olan psikoterapi; uzun devirli bir tedavi halidir.Psikoterapi, anksiyete bozukluğunuzu anlamanın ve direktörün yollarını öğrenmek için hayli tesirli birtedavidir. Bu terapi prosedürünün tesiri epeyce fazla gözlemlendiği için ve kanıtlandığı için tercih sırasında birinci sırayı haketmektedir. Hasebiyle bu yazıyı okuyorsanız öncelikle psikoterapi yolunu denemenizde yarar vardır. Anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılmakta olan bu tedavi tekniği ile niyetlerinizin hislerinizi ve de hislerinizin davranışlarınızı nasıl etkilediğine şahit olabilir, bunu farkedebilirsiniz. Bu tedavi usulünü gerçekleştiren meslek kümesi “psikolog”lardır. Bu tedavi tekniğinde gelen kişinin ismi katiyetle “hasta” değildir. Danışanın kimi sorunları mevcuttur ve tek başına çözmekte zorlanıyordur. Dolayısyla doğal olarak bir takviyeye muhtaçlık duyuyordur. Psikoterapiye muhtaçlığı olan bireyin ismi “danışan”dır. Psikolog danışanı ile birlikte tedavi sürecini yönetir. Haftada bir defa gerçekleşecek biçimde yapılan seans biçimi sıklıkla tavsiye edilen bir aralık olarak karşımıza çıkmaktadır. Her seans yaklaşık bir saat sürmektedir. Tabi danışan, bu aralığı haftada birkaç kereye yahut on güne bir defaya de çekmek isteyebilir. Psikoloğu ile bir arada bu aralığı kararlaştırırlar. Kişinin anksiyetesinin boyutları, öteki bozukluklarla bir ortada olup olmadığı, hangi davranış biçimlerinin etkin olduğu üzere sorulara nazaran anksiyete tedavisinde kullanılacak usul belirlenir. Temel hedef: hastanın hislerini ve kanılarını ve bununla birlikte davranışalrını self-kendi başına yönetebileceği bir olgunluğa, bir kademeye gelmesini sağlamaya yöneliktir. Bundan mütevellid bireyin gerilimle başa çıkabilme maharetlerini, savunma sistemlerini, çocukluğundan itibaren öğrendiği yolları tekrardan geliştirmesi ve yeniden self-kendi davranışlarının art planında yer alan fikir kalıplarını anlaması ve nihayetinde tahminen de özümseyip içselleştirmesi gerekmektedir. Bu terapi sisteminde kişinin gerilimle başetmede halihazırda kullandığı lakin başarılı olamadığı uygun olmayan savunma düzeneklerinin değiştirilmesi ve şahısta anksiyete, evham, dert meydana getiren şemaların yani niyet kalıpların değiştirilmesine yönelik birtakım uygulamalar yapılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Formülü

Bilişsel davranışçı terapi yolu tıpkı vakitte bir psikoterapi çeşididir. Psikoterapi formülüne göre daha kısa süren bir terapi ve tedavi tekniğidir. Psikoterapi sistemi ile ortak nokta olarak ikisinde de gelen bireyin ismi “danışan”dır. Bilişsel davranışçı usulün psikoterapi usulü ile olan bir öbür ortak nokta ise şudur; bu terapi prosedürünü uygulayan kişi de “psikolog”tur. Psikoterapi sisteminde olduğu üzere bilişsel davranışçı prosedürde de seanslar biçiminde süreç ilerler ve bu süreci psikolog ile danışan bir arada yönetir. Her seans yaklaşık bir saat sürer. Bu metot esasen delile dayalı tedavilerden birisidir. Bireyin temel şikayeti haline gelen zihin ile ilgili rahatsızlıkların altında yatan inanışların ve niyet paternlerinin yani niyetlerin köküne inerek bireyin farkına varmasını amaçlayan bir metottur. Gaye odaklıdır. Kişinin yeni davranışlar geliştirmesini sağlayarak, anksiyete-endişe kaynağı olabilecek durumlara karşı kendi kendisini hazırlayabilir hale gelmesini sağlar. Bilişsel davranışçı terapi metodu; olumsuz fikirlerin yerine olumlu fikirlerin koymayı sağlamaktadır. 5-6 seanstan sonra danışanlar artık anksiyetesini denetim edebilir hale gelebilmektedir. Danışanlara hislerini yönetme hünerini kazandırmayı hedefleyen bir usuldür. Tıpkı vakitte bu idare marifetlerinin danışanlar tarafından uygulanabilir olmasına dikkat eder. Negatif ve irrasyonel (gerçek olmayan) fikir kalıplarının değiştirilmesi ve yerine yeni niyet kalıplarını koyulması ile gerçekleşen bir metottur. Ayrıyeten panik atakların önlenmesi yahut önüne geçilmesi üzere alanlarda da yardımcı bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarakbu psikoterapi çeşidi size olumsuz olarak gelen ve sizde panik oluşturan niyetleri ve davranışları nasıl olumlu bir biçime dönüştüreceğiniz kısmında size kılavuzluk yapar. Sizde endişe ve tasa meydana getiren durumlara karşı telaş duymadan yaklaşmanın ve bunları direktörün yollarını öğreneceğiniz faal bir tedavi tekniğidir.

İlaç tedavisi

Bu tedavi sistemini uygulayan kişi bir tabiptir ve uzmanlık alanı psikiyatri olduğundan ötürü isimleri “psikiyatrist”tir. Psikiyatristiniz anksiyete semptomlarını hafifletmek ismine çeşitli depresyon ilaçları (antidepresanlar), anksiyolitik ilaçlar, yatıştırıcılar kullanabilir. Psikiyatristinizin verdiği bu ilaçların tesiri bir-iki hafta içerisinde lakin çıkar, öncesinde çıkması beklenilmemelidir.İlaç kullanımının temelli amacı anksiyete semptomlarının giderilmesi ile kısa periyodik rahatlamadır, uzun periyodik bir halde kullanılması hedeflenilmemektedir. Hastanın anksiyetesinin yoğunluğu ilacın dozunu belirlemede yardımcı olur. Olağan olarak bu ilaçların katiyetle psikiyatristiniz tarafından verilmelidir ve ilacınızı bırakmak isterseniz şayet kesinlikle psikiyatristinize danışarak ve onun denetiminde bırakmaya çalışın. Hangi ilacın daha âlâ geleceğine karar vermek ve artılarını eksilerini konuşmak ismine psikiyatristinizle bir ortaya gelmeniz güzel olacaktır. Her hasta için birebir anksiyete tedavisi uygulanmaz. Bir hastaya yeterli gelen ilaç bir öteki hastaya uygun gelmeyebilir.

Öbür Tedavi Formülleri

Bunlara ek olarak; uzun süren yüzleştirme tedavisi (maruz bıraktırma olarak da bilinir) bilhassa de travma sonrası gerilim bozukluğunda ve fobilerde epeyce tesirli olan bir formül olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekrar EMDR denilen göz hareketlerinin denetimine dayanan tedavi de aslında yüzleştirme yani maruz bıraktırma tedavisine misal. Bu iki prosedür de danışanların travmatik anılarını yeni bir gözle ele alınmasını sağlayarak, bu anıların bireylerin his durumları üzerindeki baskısını azaltmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu iki prosedür de danışandan danışana farkı göz önünde tutarak uzun sürüyor denilebilir.

Danışanlara gerilimi yönetmelerini sağlamak da bir öbür tedavi tekniğidir. Bu manada danışana rahatlama teknikleri ve nefes idmanları ile gevşeme antrenmanları, davranış değişiklikleri ya da toplumsallaşma üzere formüllerle tedbir alınabilir. Burada bilhassa nefes idmanı hayli tesirli olan bir prosedür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tedavi Mühleti

Şunu belirtmekte yarar var. Hangi formülü uygularsanız uygulayın anksiyetenin şiddetine nazaran tedavi süreci ve de müddeti kesinlikle değişiklik gösterir. Lakin kesinlikle takviyesi aksatmayın ve ertelemeyin. Tedavinizi erteledikçe anksiyeteniz daha derine iner ve bu da hem tedavi müddetini hem de ruh sıhhati ile birlikte vücut sıhhatinizi katiyetle tesirler.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir