4 boyutlu ultrason ve renkli doppler qNUbYdzY
Sağlık

4 Boyutlu Ultrason ve Renkli Doppler

Gebelik müddetince yapılan ultrasonografi incelemeleri, gerek fetus (doğmamış bebek), gerekse anne adayının durumu hakkında kesin teşhis olmayan, lakin tabibin izlemesinde yardımcı olabilecek bulguların elde edilmesini sağlar. Adabına uygun yapıldığı takdirde gebelikte ultrasonografi tetkikinin fetus üzerine olumsuz bir tesiri yoktur.

Ultrasonografi ile temel olarak gebeliğin var olup olmadığı, fetusun canlılığı, çoğul gebelik varlığı, dış gebelik mümkünlüğü, gebelik haftası, fetusun büyümesi ve suyunun durumu ile doğumun gerçekleşebileceği günler muhakkak yanılma hisseleri içinde saptanır. Bebeğin konumu, plasenta (bebek eşi) yerleşimi ve rahim ağzı uzunluğu, göbek kordonundaki damarların sayısı, bebeğin içinde bulunduğu su ölçüsü, büyüme takibi için ölçümler (kafa çapı, baş etrafı, karın etrafı, kemik uzunlukları), baş içi yapılar, yüz profili ve burun kemiği, üst dudak bütünlüğü, ense kalınlığı (11-14. haftada ensedeki sıvı kalınlığı ölçülürken, daha sonraki haftalarda cilt kalınlığı ölçülmektedir), akciğerler, diyafram zarı, kalp odacıkları, kalbe giren ve çıkan büyük damarlar, mide, barsak yoğunluğu, böbrekler ve idrar torbası, omurga, kollar, bacaklar, eller, ayaklar, uzun kemikler kıymetlendirilir.

Rahime kan götüren ana atar damarların ve bebeğin göbek kordonundan geçen kan akımının renkli Doppler incelemesi: Bu inceleme, ilerleyen haftalarda gelişebilecek gebelik tansiyonu ve gebeliğin erken periyotlarında (özellikle 20. gebelik haftasından önce) anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar (CMV, rubella, parvovirus enfeksiyonları), bebekteki kromozom bozuklukları (en sık trizomi 18 olmak üzere, trizomi 13, trizomi 21) ve konjenital malformasyonlar, ikiz gebelik ve başka çoğul gebelikler üzere gelişme geriliğine yol açabilecek durumlarda ön fikir verebilir. Fakat gebelik takipleri yalnızca ultrasonografi ile yapılmamalıdır.

Tek başına ultrasonografi ile kromozom anomalilerini tespit etme talihimiz sonludur. Gebeliğin 11. haftasından itibaren itibaren birtakım kromozom anomalileri için taramalar yapılabilir ve kromozom hastalığının “bulunma mümkünlüğü “ iddia edilir. Bunun için ense kalınlığı testi, ikili ve dörtlü “tarama” testlerinden yararlanılır. Bunlara son yıllarda anne kanından elde edilen fetus DNA’sı ile yapılan test (NIPT) de eklenmiştir. Riskli kabul edilen sonuçlarda villus biyopsisi yahut amniyosentez üzere tanısal usullerle kromozom tetkiki yapılır. Kromozom anomalilerinin kesin tanısı lakin 11-14 haftalar ortasında CVS (koryon villus örneklemesi) yahut 15-22 haftalar ortasında amniyosentez ile konulabilir. Ultrasonografi ve eşliğinde yapılan NIPT, ikili -dörtlü test üzere testler yalnızca tarama testi olup kesin teşhis usulü değildirler. Kromozom bozukluklarının kesin tanısı lakin koryon villus biyopsisi yahut amniyosentez yapılarak anlaşılabilir.

Her 100 gebelikten 2’sinde fetusta doğumsal bir anormallik bulunabilir. Gebeliğin 11-13 haftaları içinde yapılacak ultrasonografi incelemesi ile doğumda görülebilecek bu anormalliklerin lakin %30-50’si saptanabilir. Yani olabilecek anormalliklerin “tamamında” sonuç almak imkan dahilinde değildir. Gebeliğin 18-23. haftalarında yapılacak detaylı ultrasonografi incelemesi ile fetusta var olabilecek anormallikler biraz daha yüksek oranda saptanabilir.

4 Boyutlu Ultrason Sonuçları

Ultrasonografinin yapıldığı haftada mevcut olmayan bir sorun daha sonraki periyotlarda ortaya çıkabilir yahut var olduğu halde fetusun küçüklüğü nedeni ile görülmeyebilir. Örnek olarak verilirse, beyin işlev bozuklukları, görme ve işitme kusurları, kalpteki küçük delikler ve kapak problemleri, salgı bezi, deri ve hudut hastalıkları, manzara vermeyen yutak, barsak, böbrek, makat tıkanıklıkları, cinsiyet bozuklukları, kalça çıkığı, bariz olmayan kemik kısalıkları, birtakım parmak ayak anormallikleri ve birtakım kromozom bozuklukları ile az genetik hastalıkların birçoğu taramalar sırasında görüntülenemezler ve erken tanınamazlar.

Yapılan bu taramalarda vakit zaman (yaklaşık oranında), aslında var olmayan bir sorun, varmış üzere görülebilir ve sebepsiz kaygı yaratabilir. Kaygıları gidermek için öbür laboratuvar tetkiklerinin istenmesi, fetus ve eklerinden örnek alınması (amniyosentez …) kelam konusu olabilir. Bu teşebbüsler ek masraflara, hatta düşük oranda da olsa (%1) gebelik kayıplarına neden olabilirler.

Perinatoloji uzmanları (Yüksek Riskli Gebelikler yan kısım uzmanı olan Bayan Doğum Hekimleri) yahut bu bahis ile ağır ilgilenen tecrübeli Radyoloji uzmanları tarafından yapılan bu ultrason muayenesi 2. seviye ultrasonografi, Detaylı fetal ultrason, Ayrıntılı ultrason, Ayrıntılı fetal ultrason, Renkli ultrason, Renkli Doppler ultrason, 4 boyutlu renkli ultrason, Fetal anomali taraması üzere farklı isimlerde bilinmektedir. Ortalama 45 dakika sürer.

Ultrasonografi ile yapılan ayrıntılı obstetrik tarama muayenesi doğumsal bütün hastalık yahut malformasyonları teşhis edemez. Burada kelamı edilen fetus ile ilgili majör sorunların ve bilhassa de hayatla kabil olmayan ana problemlerin taranması olup, imajın kâfi olmadığı durumlarda beklenen sonuçlar alınamayabilir. Sonuç olarak, gebelik sırasında yapılan ultrasonografi incelemesi, doğacak bebek hakkında bir ön fikir verir. Kuşkulu durumlarda daha ileri tetkiklere başvurulması gerekebilir. Karmaşık durumlarda tabipler birbirlerinden yardım isteyebilirler.

Ultrason muayenesinin büyük bir kısmı siyah-beyaz (2 boyutlu) prob kullanarak yapılmaktadır. Renkli ultrasonografi Doppler kan akımlarının ölçümü sırasında, 3 yahut 4 boyutlu (3D/4D) ultrasonografik inceleme ise yerine nazaran ve bilhassa yüzeyel anatomi (yüz, dudak, eller, ayaklar gibi) ve kimi kalp anomalilerinin teşhisinde kullanılmaktadır. Uygun durum ve manzara kalitesi oluşursa, bebeğin yüzünü görebileceğiniz manzaralar alınır. Ultrasonografik muayene sonunda 4 boyutlu imgeler, CD, görüntü, renkli imajları tarafınıza verilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir